Nieuw

BIBF Deontologie
De wetgever heeft een nieuwe beroepsprocedure voorzien tegen de beslissingen van de examenjury betreffende het resultaat van het mondeling of schriftelijk gedeelte van het examen bij de NKB.

Het beroep moet per aangetekende brief gericht worden aan de secretaris van de NKB, binnen de 15 dagen na de betekening van de beslissing van de examenjury.

Voor meer info: toon@lvab.be
FAMILIEDAG - 14 OKTOBER 2017
Foto's weldra online 
VOORBEREIDING BEKWAAMHEIDSEXAMEN
STAGIAIRS IAB/BIBF 2017-2018


Download hier de folder

Planning seminaries

Planning seminaries: 2017 - 2018    
Planning seminariereeksen: 2017 - 2018    
 

Komende activiteiten 

10/11 - Raad van Bestuur
01/12 - Raad van Bestuur
19/01 - Nieuwjaarsdiner
02/02 - Raad van Bestuur
21/02 - Algemene Vergadering
02/03 - Raad van Bestuur
07/03 - Forum 2.0 2.0
30/03 - Raad van Bestuur
04/05 - Raad van Bestuur
01/06 + 02/06 - Strategiedag
07/09 - Raad van Bestuur
05/10 - Raad van Bestuur
09/11 - Raad van Bestuur
07/12 - Raad van Bestuur