MERLIJN PROJECT

Klik hier om de powerpoint presentatie te downloaden.


WAT HOUDT HET MERLIJN-PROJECT IN ?

Het helpt de derde graadsstudenten van het middelbaar onderwijs kiezen voor een knelpuntberoep.
De grijze muis wordt een sierlijke paradijsvogel !

Een spelend leergesprek met de jongeren over hun beroepskeuze met aandacht voor het knelpuntberoep: boekhouder, accountant, bedrijfsrevisor.
Droom en realiteit, het avontuurlijke, het aantrekkelijke, de variatie, de vernieuwing, ... met klemtoon op de adviserende rol, de hulpfunctie, het menselijke, de computerhulp, de gebonden vrijheid, het bekommerd gelaat, de hoor- en luisterfunctie, het studie- en opzoekwerk, het volgen van actualiteit, het begrijpend uitleggen van wetteksten en vorderingen, ...


HOE ORGANISEREN ?

Stuur een mail naar onze ambassadeur dhr. Toon Vanderbeuken op toon@lvab.be.

Bij voorkeur wordt de sessie gegeven in januari of februari voor de afdelingen van de 3e graad die interesse kunnen hebben voor economie of aanverwante afdelingen.
Per sessie worden er maximaal 100 leerlingen voorzien.
De leerlingen krijgen vooraf kans op opzoekwerk via internet en meningvorming en kunnen achteraf via mail meedingen naar een pakket met beroepsgerelateerde items.
 

HET MERLIJN-PROJECT

Merlijn de grote tovenaar.
Zag op een dag langs de boulevard.
Een kleine jongen zeer bedaard.
Met wipneus en weerspannig haar.
Merlijn zei "jongen kom eens hier.
Met wat doe ik je nou plezier.
Je moet het even overwegen.
Al wat je wil zal ik je geven."

En de knaap zei onbevreesd "meneer, meneer, ach meneer, ach meneer,
een mooie vogel wil ik zijn met sterke vleugels alstublieft meneer Merlijn.
Een mooie vogel in de lucht met pluimen, poten en een vlucht 
en alle kleuren van de regenboog aha. 
Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn met sterke vleugels alstublieft meneer Merlijn.
Dan kan ik slapen op een wolk, de lucht doorklieven als een dol,
en het zonlicht vangen met een boog.
Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn.

Merlijn zei "jongen, luister even, als je dat wil zal ik het geven,
bedenk alvorens uit te kiezen, je zou een mooie kans verliezen,
wil je dan liever niet wat kracht, en heel de wereld in je macht,
of wil je rijk zijn en heel wijs, of koning in een groot paleis ?"

Maar de knaap zei onbevreesd "meneer, meneer, ach meneer, ach meneer,
een mooie vogel wil ik zijn met sterke vleugels alstublieft meneer Merlijn.
Een mooie vogel in de lucht met pluimen, poten en een vlucht
en alle kleuren van de regenboog. 
Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn."

En sindsdien zit er boven in de lucht een nieuwe vogel in z'n dolle vlucht.
En zeggen waar hij ergens het zonlicht in z'n wolken vangt.
Of hij Merlijn nog heeft bedankt heeft al te lang.
Al wat ik weet, is wat hij deed.
Hij maakt plezier, hij maakt plezier als een mooi dier.
Ergens ver van hier.