JEUGDIG LID WORDEN


Ben u jonger dan 25 jaar of studeert u nog aan een dagschool of avondschool voor bachelor of master in de ons aanverwante beroepen, dan kunt u voor € 25,00 lid worden tot het einde van het volgend kalenderjaar. 
WAT BIEDT HET LVAB ALLEMAAL ?
 • korting van 50% op alle seminaries (€ 30,00 i.p.v. € 60,00)
 • kwaliteitslabel
 • 3 gratis naslagwerken van interessante actuele kwaliteit per kalenderjaar
  • belastingalmanak
  • almanak vennootschapsbelasting
  • almanak BTW
 • opgenomen worden in de werking van jong LVAB
 • assistentie bij stage-ontwikkeling of stageverloop
 • hulp bij de voorbereiding van de bekwaamheidsexamens voor stagiairs
 • training voor het mondeling examen van stagiairs
 • netwerken met confraters
 • familiale ontmoetingen met collegae
 • en zoveel meer bij LVAB


Klik hier om de powerpoint presentatie te downloaden.


Wenst u lid te worden van het LVAB, download hier het toetredingsformulier.