Aanwezigheid AV


Beste leden LVAB -  accountants & belastingconsulenten,

Op 21 april ek.wordt in Brussel de algemene vergadering van het IAB gehouden.

Naast de traditionele agendapunten, zal het protocol inzake de voorgenomen toenadering tussen het  IAB en het BIBF en de stand van zaken in deze toegelicht worden. Daarenboven is minister Kris Peeters, die in  dit dossier politiek mee beslist, de “key spreker” op het academisch gedeelte.

Teneinde alle misverstanden en onjuistheden inzake deze fusie te vermijden, vraag ik aan jullie om zeer talrijk aanwezig te zijn op deze algemene vergadering.  

Het is van belang om zelf rechtstreeks het “wat en waarom” te vernemen van de architecten van dit protocol. Om zelf te horen waarom deze fusie onderhandeling zo omzichtig moest plaatsvinden en waarom we deze kans zéker niet mogen missen. Hoe zit het met de stages, met het lidgeld en met de beroepstitels en de overgangsmodaliteiten? 

Een nieuw instituut met meer dan 12.000 leden biedt ongelofelijk veel mogelijkheden en men zal met ons rekening moeten houden bij tal van beslissingen in functie van onze kennisgebieden.

Voor de toekomst is dit een unieke opportuniteit om onze beroepen stevig te verankeren in de maatschappij en verder te professionaliseren.

De overgrote meerderheid van de accountants & de belastingconsulenten (en ook van de boekhouders) is dit voorstel zeer genegen.  Het is dan ook van belang dat deze accountants & belastingconsulenten aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Het zou onvoorstelbaar jammer zijn dat de minderheid die dit voorstel niet toejuichen de meerderheid op de algemene vergadering uitmaken.

Alhoewel er niet gestemd wordt, zou dit toch een onrealistisch beeld vormen ten opzichte van de beleidsmakers!

Alvast bedankt om aanwezig te willen zijn op de algemene vergadering van 21 april 2018.
 
Johan De Coster
Voorzitter LVAB