SEMINARIES 2017 - 2018


okt 24
Bemiddeling voor accountants

Referent: dhr. Gert Engelen

INHOUD:

België staat aan de top in Europa voor het aantal gerechtszaken per inwoners: jaarlijks starten 7 op 100 inwoners een rechtszaak, en dit enkel voor burgerlijke of commerciële zaken. Dit omvat niet de familiale disputen (met o.m. scheidingen), niet de sociale conflicten (met o.m. ontslagen) en ook niet de inning van onbetaalde facturen. Onze omringende landen kennen dit fenomeen niet: in Duitsland zijn er 2 rechtszaken per 100 inwoners, en in Nederland is dit zelfs maar 1 rechtszaak op 100 inwoners. Er zijn dan ook heel wat meer advocaten in België, namelijk zo een 15 advocaten per 1000 inwoners, meer dan het dubbele dan het procentueel aantal in de ons omringende landen.

De federale regering, met de minister van Justitie Koen Geens op kop, wil de gerechtskosten drastisch verlagen. Minister Koen Geens: “Ik wil bemiddeling een volwaardige plaats geven binnen justitie. Bemiddeling als vorm van oplossingstraject moet ondersteund worden. Met stimulansen op diverse domeinen wil ik hier dan ook werk van maken. De betrokken partijen moeten alternatieven van geschillenoplossing kennen en de drempel hier naartoe moet verlaagd worden.”.

Wanneer verschillende partners voor het oplossen van een geschil in dialoog gaan in plaats van meteen de betrokkenheid van een rechter te eisen, is de bemiddelde oplossing meer gedragen. De uitkomst is hier immers een compromis van de verschillende partijen, en geen opgelegde en geen opgelegde maatregel door een rechter. Bemiddeling leidt tot evenwichtige en duurzame oplossingen voor tegenstrijdige belangen.

De rol van de cijferberoeper, met name z’n cliënt wijzen op de mogelijkheid van bemiddeling, is niet te onderschatten.

OPMERKINGEN:

Online inschrijven mogelijk t.e.m. 16 oktober 2017

ERKENNING IAB,BIB,IBR:

U ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.


DATUM:

Dinsdag 24 oktober 2017
van 18.30u tot 21.30u


DEELNAMEPRIJS:

80,00 euro
40,00 euro voor leden LVAB
(vrij van BTW, art. 44 W.BTW)


INSCHRIJVEN:

Klik hier om u in te schrijven