SEMINARIES 2017 - 2018


dec 19
Vennootschapsgeschillen: een overzicht van actiemiddelen en de rechten van de aandeelhouders

Referent: dhr. Bart Windey

INHOUD:

Tijdens deze studieavond loodst de spreker u doorheen de meest voorkomende actiemiddelen en rechten van aandeelhouders bij vennootschapsgeschillen (preventief en curatief - gerechtelijk en buitengerechtelijk). Aan de hand van talrijke gerechtelijke uitspraken en op basis van heel wat eigen beroepservaring, krijgt u als practicus een mooi overzicht van deze voor de praktijk toch zeer belangrijke materie.

Volgende items komen aan bod:
  • Bijeenroepingsrecht en agenderingsrecht algemene vergadering
  • Vraagrecht algemene vergadering
  • Individueel onderzoeks- en controlerecht aandeelhouder
  • Kort geding (lasthebber ad hoc, voorlopig bewindvoerder, sekwester, expert-bewaarnemer, … en enkele praetoriaanse figuren)
  • Vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek
  • Uitsluiting en uittreding (geschillenbeslechting tussen aandeelhouders)
  • Gerechtelijke ontbinding

OPMERKINGEN:

Online inschrijven mogelijk t.e.m. 11 december 2017

ERKENNING IAB,BIB,IBR:

U ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.


DATUM:

Dinsdag 19 december 2017
van 18.30u tot 21.30u


DEELNAMEPRIJS:

80,00 euro
40,00 euro voor leden LVAB
(vrij van BTW, art. 44 W.BTW)


INSCHRIJVEN:

Klik hier om u in te schrijven