SEMINARIES 2017 - 2018


jan 10
Het nieuwe vennootschapsrecht

Referent: dhr. Bart Windey

INHOUD:

“Tegen zomer een nieuwe vennootschapswet” zegt de Minister van Justitie.
De nieuwe vennootschapswetgeving komt eraan. Eind april was minister Koen Geens te gast op de algemene vergadering van het IAB. Hij sprak er over de nakende veranderingen in de vennootschapswetgeving. Hij wil met een diepgaande vernieuwing het vennootschapsrecht competitiever maken voor zowel Belgische ondernemers als buitenlandse bedrijven. Zodat zij België makkelijker als vestigingsplaats zullen kiezen in plaats van andere landen die nu al een eenvoudig vennootschapsrecht hebben (bv. Nederland).

Vennootschapsvormen reduceren en meervoudig stemrecht introduceren
De bedoeling is om de zeventien vennootschapsvormen die er nu zijn te reduceren naar vier. Vooral de bvba zou heel wat flexibeler en werkbaarder worden en de standaard vennootschapsvorm uitmaken. Alle andere vormen zullen uitzonderingen zijn voor specifieke situaties. De bvba is nu eerder bedoeld voor kleinere ondernemingen, in de toekomst zouden ook grotere ondernemingsvormen bvba’s zijn. Ook de naamloze vennootschap, de nv, moet dichter aansluiten bij de praktijk van het ondernemen en flexibeler worden. Vooral op het vlak van bestuur en structuur zouden de mogelijkheden flink uitgebreid worden.

Meervoudig stemrecht
In de nieuwe vennootschapsrecht zou ook het meervoudig stemrecht opgenomen worden. Dat houdt in dat één aandeel niet langer één stem zal hebben. Het zal mogelijk zijn om één aandeelhouder of een groep van aandeelhouders meer stemmen te geven. Natuurlijk zal daarvoor een bepaalde procedure gevolgd moeten worden en mogen de belangen van de andere aandeelhouders niet in het gedrang komen.

Kapitaalregels afgeschaft
Kapitaalregels en kapitaalbeschermingsregels zullen afgeschaft worden en vervangen worden door andere, veel flexibelere regels die beter aansluiten bij de realiteit van bedrijven vandaag de dag. Schuldeisers zullen op die manier ook een betere bescherming krijgen.

Hoog tijd om een seminariereeks vennootschapsrecht te organiseren ten einde deze spectaculaire nieuwe wetgeving toe te lichten.

OPMERKINGEN:

Online inschrijven mogelijk t.e.m. 28 september 2018

ERKENNING IAB,BIB,IBR:

U ontvangt een attest voor 15 uren beroepsvervolmaking.


DATUM:

5 avonden (10/01 - 17/01 - 31/01 - 06/02 - 20/02)
telkens van 18.30u tot 21.30u


DEELNAMEPRIJS:

400,00 euro
200,00 euro voor leden LVAB
(vrij van BTW, art. 44 W.BTW)


INSCHRIJVEN:

Klik hier om u in te schrijven