SEMINARIES 2017 - 2018


jan 24
Beleggingsverzekering: vermogensstructurering via beleggingsverzekeringen (incl. boek)

Referent: dhr. Paul Van Eesbeeck

INHOUD:

De uiteenzetting zal focussen op enkele actuele thema’s die verband houden met de dimensies ‘belegging’ en ‘successieplanning’ van de beleggingsverzekering, die samen onder de noemer ‘vermogensstructurering via beleggingsverzekeringen’ kunnen gebracht worden.

De jongste tijd hebben heel wat officiële instanties (Rulingdienst, Federale belastingadministratie en Vlaamse Belastingdienst) over het gebruik van de beleggingsverzekering als instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning soms verrassende standpunten ingenomen. Sommige daarvan zijn ‘meegaand’ voor de belastingplichtige, andere roepen in omgekeerde richting ernstige bezwaren op. Vooral in Vlaanderen zijn diverse standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) inzake levensverzekeringen die verder lopen op naam van de overlevende echtgenoot, de verzekeringsgift, beleggingsverzekeringen op twee hoofden enz., in fiscale middens en in de pers stevig op de korrel genomen. Wat zelfs geleid heeft tot ingrijpende decretale aanpassingen die in 2017 zijn ingegaan. Dit decreet roept echter zelf een aantal nieuwe vragen op.

Na kort de kenmerken van de beleggingsverzekering als beleggingsinstrument te hebben belicht (ook in een vergelijkende context met andersoortige beleggingsvormen), zal de spreker een aantal configuraties bespreken in een perspectief van vermogensoverdracht en successieplanning, waar de jongste tijd wel wat om te doen is geweest.

Het boek dateert van 2014 - De winkelwaarde bedraagt € 110. Wie het boek bestelt krijgt bovendien een update-nota van ruim 25 blz. waar een aantal thema’s inzake erfbelasting en successieplanning worden geactualiseerd.

OPMERKINGEN:

Online inschrijven mogelijk t.e.m. 16 januari 2018

ERKENNING IAB,BIB,IBR:

U ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.


DATUM:

Woensdag 24 januari 2018
van 18.30u tot 21.30u


DEELNAMEPRIJS:

133,00 euro
93,00 euro voor leden LVAB
(vrij van BTW, art. 44 W.BTW)


INSCHRIJVEN:

Klik hier om u in te schrijven