Afvaardiging

Vertegenwoordiging LVAB bij "IAB"

 
Raad: Dhr. Johan De Coster
 
Begeleiding en toezicht:

     Commissie van Begeleiding en toezicht
Dhr. Johan De Coster - Voorzitter

Dhr. Johan De Coster - Voorzitter
 
Stage:

     Stagecommissie
     

     Uitvoerend comité van de stagecommissie
 


Dhr. Leon Kerfs - ondervoorzitter
Dhr. Gert Carmans - plaatsvervangend lid

Dhr. Leon Kerfs - ondervoorzitter
Dhr. Gert Carmans - lid
 
Communicatie:

     Consultatieve Commissie der Beroeps-
     verenigingen

     Lid Overlegcomité van de Nederlandse
     Beroepsverenigingen van Accountants


Dhr. Johan De Coster
Mevr. Kathleen Cloosen - secretaris

Dhr. Johan De Coster
Mevr. Kathleen Cloosen - secretaris
 
Beroepstechnieken:

     Gemengde commissie IAB/IBR: 
     internationale relaties


Dhr. Johan De Coster
Dhr. Hugo Smitt
 
Publicaties en middelen ter ondersteuning:

     Redactiecomités IAB / BIBF en IBR
     


Dhr. Johan De Coster 

 
Vertegenwoordiging LVAB bij "BIBF"
 

Effectieve leden Nationale Raad : Dhr. Danny Jans
 
Plaatsvervangende leden Uitvoerende Kamer : Dhr. Dominique Bekkers
Dhr. Dieter Hermans
 
Plaatsvervangende leden Kamer van Beroep : Dhr. Toon Vanderbeuken
 
Lid Consultatieve Commissie : Dhr. Eddy Valee
 
Lid Nederlandstalig Overlegcomité van
Boekhouders en Fiscalisten :

 
Dhr. Eddy Valee
Commissie Anti-Witwas :
 
Dhr. Dirk Gaens
Stagecommissie (Effectieve leden): Dhr. Eddy Valee
 
Stagecommissie (Plaatsvervangende leden): Dhr. Luc Sterkens
Dhr. Hubert Theijbers
 


Vertegenwoordiging Commissie Erelonen
 

Vertegenwoordiger Commissie Erelonen Dhr. Hubert TheijbersVertegenwoordiging LVAB bij "BOBR" - Belgisch Overlegcomité der Bedrijfsrevisoren
  

 

Raadslid Dhr. Johan De Coster