Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet meer juist is.
Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden ter zake.

Overname van opgenomen gegevens is toegestaan op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden worden aangewend en mits bronvermelding.